Strona Główna BIP Strona Główna
HISTORIA WKU
 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ z dnia 21 sierpnia 1945 r. - została utworzona Rejonowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1948 r.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 1959 r. w sprawie siedzib oraz zasięgu terytorialnego wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1959 r.)
  Na Podstawie Rozporządzenia z 1975 riku w miejsce Powiatowych Sztabów Wojskowych (PSzW) powstały Wojskowe Komendy Uzupełnień (WKU)
 •  Komendantami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie w poszczególnych latach byli:

  • 1975 - 1985r płk Andrzej WRÓBLEWSKI;
  • 1985 - 1991r płk dyp. Franciszek PIETREK;
  • 1991 - 1998r płk dyp. Stanisław KUBACKI;
  • 1998 - 2002r płk dyp. Czesław DREWNIAK;
  • 2002 - 2006r ppłk mgr Marek BALCEREK;
  • od 2006 roku ppłk mgr Wojciech KORDAŃSKI;